BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест


Януари 2024
П В С Ч П С Н
12 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 

17 I – Първи ден на постите - Парегентан Арачаворац

24 I - Св. Събор в Константинопол през 381 г.

26 I – Св. пророк Ховнан (Ховнану маркареин)

27 I - Св. Саркис Победоносец и неговият син Мардирос и 40-те им войници (Сърпоцън Саркси Зораварин йев вортво нора Мардиросин, йев чорекдасан зинаворацън)

29 I – Светите победоносци Адовмянц (Сърпоц Адовмянц Зораварацън)

30 I - Светите свидетели Сукиасянц (Сърпоц Сукиасянц въгаицън)

1 II – Светите свещеници Восгиянц (Сърпоц Восгиянц каханаицън)

3 II – Св. Исахак Бартев (Сърпуйн Исахака Бартеви хайрабедин меро)

4 II – 4-та неделя от Рождество Христово (Чорорт гираги ъзгни Сурп Дзънънтян)

5 II – Епископ Маргос, отец Бион, дяконите Гюрех и Пениамин, и свидетелите Аптълмесех, Вормзтана и Сайен (Маргоси йебисгобосин, Биони каханаин, Гюрхи йев Пениамини саргавакацън йев сърпоц въгаицън Аптълмесехи, Вормзтана йев Сайени)

6 II – Светите свещеници Хевонтянц - празник на всички свещеници (Сърпоц Хевонтянц каханаицън. Дон аменайн каханаицън)

08 II - Сърпоц Вартананц

10 II – Сто и петдесет праотци, участвали в Св. събор в Константинопол, 381 г. (Костантноболсо Сурп жоховуйн 150 хайрабедацън, 381 г.)

11 II – Сирни Заговезни, пост до Великден (Пун Парегентан; бахк минчев Сурп Харутян дон)

14 II - Сретение Господне - празник за въвеждането на 40-дневния Младенец в храма (Деарънънтарач, Дон карасноря калъстянън Кристоси и даджарън)

17 II – Празник на пълководеца Теодор (ос) (Дон сърпуйн Теодороси зораварин)

18 II – Втора неделя от 40-дневния Велик пост. Неделя на изгонването на Адам от Рая (Йергрорт гираги караснортаган бахоц, Ардакъсман гираги)

24 II – Йерусалимският патриарх Свети Кирил и другият епископ Кирил и неговата майка Анна (Сърпоцън Кюрхи Йерусахема хайрабедин йев мюс Кюрхи йебисгобосин йев морън нора Аннаи)

25 II – Трета неделя на Великия пост - Неделя на блудния син (Йеррорт гираги караснортаган бахоц, Анараги гираги)

04 III –Неделя на настойника (Чорорт гираги караснортаган бахоц, Дъндеси гираги) Четвърта неделя на Великия пост

10 III – Свети 40 мъченици от град Себастия (Сърпоц манганц карасниц, ворк и Себастия гадарецан)

11 III – Неделя на съдията (Хингерорт гираги караснортаган бахоц, Тадавори гираги) Пета неделя на Великия пост

17 III - Празник на Свети Григорий Просветител в памет на неговите страшни мъчения и затварянето му в дълбоката яма - Хор вираб. (Дон е Сърпуйн Крикори Лусаворчин меро йев хишадаг сосгали чарчаранацън йев мъдин и Вирабън)

18 III – Неделя на пришествието (Вецерорт гираги караснортаган бахоц, Калъстян гираги) Шеста неделя на Великия пост

24 III – Лазаровден (Хишадаг Харутян Хазару)

25 III – ЦВЕТНИЦА. Същата вечер се извършва обредът “отваряне на портата”. (Дзахгазарт; херегуйн – Търнпацек)

26 III – ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК (Авак йергушапти)

27 III – ВЕЛИКИ ВТОРНИК (Авак йерекшапти)

28 III – ВЕЛИКА СРЯДА (Авак чорекшапти)

29 III – ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК (Авак хинкшапти). Тайната вечеря.

30 III – ВЕЛИКИ ПЕТЪК (Авак урпат). Разпятие Христово.

31 III – ВЕЛИКА СЪБОТА (Авак шапат, Джъракалуйц Сурп Задги). Предпразнична вечер (нахадонаг).

1 IV – ВЕЛИКДЕН. ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (Харутюн Деарън меро Хисуси Кристоси)

02 IV – Втори ден от Възкресение Христово. Задушница (Хишадаг мерелоц)

07 IV– Отсичане главата на св. Йоан Кръстител (Хишадаг кълхадман Сурп Ховханну Мъгърдчи); Благовещение (Аведумън Сърпо Аствадзадзни).

8 IV – Нова неделя (Антипасха). (Гъргназадиг. Нор гираги).

15 IV – Трета неделя от Възкресение Христово (Йеррорт гюраге ъзгни Харутян) Зелена неделя или ден, посветен на изграждането на първия параклис в света (Ашхарамадран гам Ганач гираги).

22 IV – Четвърта неделя от Възкресение Христово. Червена неделя (Гармир гираги).

24 IV - 103 години от Геноцида над арменския народ, извършен в Османската империя (Хишадаг сърпоц нахадагац мероц, ворк гадарецан хънтацъс Хайоц цехасбанутян васън хавадо йев хайреняц)

09 V – Ден в памет на загиналите по време на Втората световна война и на арцахските воини, жертвали се в името на вярата и родината (И хишадаг зинворац йев ашхаразорац, ворк гадарецан хйергрорт хамашхархаин бадеразми йев хАрцахян коямарди васън хавадо йев

10 V - Възнесение Господне (Хампарцумън Кристоси Асдудзо меро).

13 V – Втора Цветница (Йегрорт Дзахгазарт).

20 V – Свети Дух. 50 дни от Великден или Петдесетница. Седмичен пост (Хокекалуст. Бендекосте, хиснерорт ор и Задген, шапатабахк)от Великден.

27 V - Св. Йехия Маркаре (пророк Илия)

28 V – Света девица Хрипсиме (Сърпоц гусанацън Хрипсимянц); Провъзгласяване на Първата независима република Армения.

29 V – Света девица Каяне (Сърпоц гусанацън Каянянц)

31 V– Празник на Свети Йоан Предтеча и епископ Атанагина (Сърпуйн Ховханну Гарабедин йев Атанакгиня йебискобосин)

02 VI – Освобождаването на св. Григорий Просветител от дълбоката яма (Сърпуйн Крикори елън и Вирабен)

03 VI – Празник на Първопрестолния катедрален храм „Св. Ечмиадзин” (Дон Гатухиге Сурп Ечмиадзни).

05 VI – Светите девици Нуне и Мане (Сърпоц гусанацън Нуня йев Маня)

07 VI – Светите князе Сахаг и Ховсеп, и светите свидетели Саркис и Багос (Сърпоц ишханацън Сахага йев Ховсепа, йев сърпоц въгаицън Саркис йев Багоси)

09 VI – Св. Патриарх Нерсес и еписпокоп Хад (Сърпоцън Нерсеси хайрабедин йев Хада йебисгобосин)

12 VI – Св. Св. Костантин и Елена (Сърпоцън Константианоси такаворин йев морън нора Хехиня)

16 VI – Празник за откриването на мощите на Свети Григорий Просветител (Кюд нъшхарац Сърпуйн Крикори Лусаворчин меро).те на Св. Григорий Арменски.

19 VI – Св. пророк Данаил и трите деца Сетрак, Мисак и Апетнагов (Сърпоцън Даниели маркареин йев йериц манганцън Сетрака, Мисака йев Апетнагови)

21 VI – Светите преводачи Сахак и Месроб (Сърпоц Таркманчацън мероц Сахага йев Месроба)

23 VI – Свети цар Дъртад и света царица Ашхен и Хосровитухт (Сърпоцън Дъртада такаворин меро, Ашхени дигночън йев Хосровидъхдуйн)

24 VI – Откриване кутията и колана на Света Богородица (Дон Кюд дъпо йев кодво Сърпуху Аствадзадзни).

26 VI – Свети пророк Захарий (Сърпуйн Закариаи маркареин)

28 VI – Свети пророк Елисей (Сърпуйн Йехисеи маркареин)

30 VI – Светите дванадесет апостоли Христови и тринадесетият апостол Св. Павел (Сърпоц йергодасаниц аракелоцън Кристоси йев сърпуйн Бохоси ерекдасанйерорт аракелуйн).

07 VII – Празник на ковчежето (в което са се намирали десетте Божии заповеди) и на новия свети храм (Хишадаг дабанагин хъно йев дон норуйс сърпо йегехецво)

08 VII – ВАРТАВАР, ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (Байдзарагербутюн Деарън меро Хисуси Крисдоси)

12 VII – Св. пророк Исая (Сърпоцън Есая маркареин)

14 VII – Свети апостол Тадей и девицата Сантухд (Сърпоцън Татеоси аракелуйн меро йев Сантъхдо гусин)

19 VII – Светите праотци Адам, Апел, Сет, Йенов, Йеновк, Ной, Мелхиседек, Апрахам, Исак, Яков, Йосиф, Мойсей, Ахарон, Ехиязар, Есу, Самуел, Самсон, Ептая, Барак, Гедеон и останалите св. Праотци (Дон сърпоц нахахарцън Атама, Апели, Сета, Йеновса, Йеновкя,

21 VII – Светите деца и внуци на св. Крикор Лусаворич - Аристакес, Въртанес, Хусган, Крикорис и Таниел (Сърпоц вортвоц йев торацън сърпуйн Крикори Лусаворчин меро - Аристакеси, Въртанеси, Хусганън, Крикориси йев Таниели)

23 VII – Светите Магапайеци - свещеник Ехиязар, Шамуня и седемте им деца (Сърпоц Магапайецвоцън - Ехиазару каханаин, Шамуня йев йотън вортвоц норин)

24 VII – Светите 12 пророци Овса (Осия), Амовса (Амос), Микия (Михей), Ховела (Йоил), Апти (Авдий), Навум (Наум), Ампагум (Авакум), Ховнан (Йона), Сопон (Софония), Анка (Агей), Закария (Захария) и Махакя (Малахия); (Сърпоцън йергодасан маркареицън Овся, А

26 VII – Света Собия (София ) и трите й дъщери - Босдос, Елбис и Акаби - Вяра, Надежда и Любов (Сърпоцън Собия йев йериц тъсдерацън Бисдоси, Елбиси йев Акаби)

28 VII – Светите епископи Атанас и Гюрех (Сърпоцън хайрабедацън Атанаси йев Гюрхи)

30 VII – Св. Гирагос и майка му Хюхида, и св. свидетели Кордиос, Бохигдос и Крикорис (Сърпоцън гирагоси йев морън Хухидаи, йев сърпоцън въгаицън Крикориси, Бохигдоси йев Крикориси)

31 VII – Св. Вахан Кохтнаци, девата Евкине и баща им Пилибос, майка им Гъхотя, двамата братя Сергя и Абидон, и двамата евнуси (Сърпоцън Вахана Гохтнацвуйн, Евкиня гусин, хорън нора Пилибоси, йев морън Гъхотя, йев йергуц йехпарцън Сергея йев Абидони, йев й

02 VIII – Светите свидетели Евкинеос, Магариос, Вахериос, Гантидос и Агюхас (Сърпоцън въгаицън Евкинеоси, Магариоси, Вахериоси, Гантидоси йев Агюхаса)

04 VIII – Съборът в Ефес (431 г.) с участието на 200 патриарси (Йепесоси сурп жоховуйн йергу харюр хайрабедацън)

11 VIII – Света Шохагат (Дон Шохагати Сурп Ечмиадзни ъсд деслян Сърпуйн Крикори Лусаворичин)

12 VIII – УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА. Благославяне на гроздето (Верапохумън Сурп Аствадзадзни, Хахохорхненк)

21 VIII – Свети Йоаким и света Анна, родители на Света Богородица (Сърпоцън Ховагимя йев Аннаи дзънохац сърпухву Аствадзадзни йев гананцън Юхапериц)

23 VIII – Свети пророк Еремия (Сърпуйн Еремия маркареин)

25 VIII – Свети апостол Товма (Сърпоцън аракелоцън Товмаи)

26 VIII - Откриване пояса на св. Богородица (Дон кюди кодво Сърпухву Аствадзадзни)

28 VIII – Светите пророци Йезигиел, Йезър и Закария - бащата на св. Йоан Кръстител (Сърпоц маркареицън Йезегели, Йезри йев Закариаи - хорън Ховханну Мъгърдичи)

30 VIII – Свети Йоан Кръстител и справедливия Хоп. Ден на писмото и знанието (Сърпуйн Ховханну Гарабедин йев Хопа артаруйн, къри йев киделики ор)

08 IX – Рождество Богородично (Дон дзънънтян сърпухву гусин Мариаму хАннайе)

16 IX - Сурп Хач - Кръстовден. Въздвижение на Св. Кръст.

29 IX - Сурп Кеворк - Св. Георги Победоносец. Храмов празник

30 IX - Явяване на Св. Кръст в манастира Варак

06 Х – Светите 72-ама ученици на Иисус Христос (Сърпоц йотанасниц йев йергуц ашаргердацън Крисдоси)

13 X– Свети Преводачи на светото писание и арменски учители - национален и църковен празник (Сърпоц Таркманчац вартабедацън мероц. Дон азкаин йев йегехецаган)

16 Х – Светите апостоли Ананий, Матей, Барнабас, Пилибос (Филип), Ованес, Шиха и Сюхианос (Сърпоц аракелоцън Анания, Мадтеи, Парнабася, Пилибоси, Ховханну, Шихаи йев Сюхианоси)

20 X – Светите евангелисти Матей, Марк, Лука, и Йоан (Сърпоц аведаранчацън Матеоси, Маркоси, Хугасу йев Хованну)

23 Х – Св. свещеник Теодитон, светите войници Зенон, Макар, Евдоксия и Рамела (Сърпоцът Теодитони каханаин, Зенони зинаворин, Макара, Евдокся йев Рамела)

28 X – Откриване на Светия Кръст (Дон кюди Сърпо Хачи)

29 Х – Свети свещеник Анастас, Варос, Теодоритя, и онези, които загинаха с тях (Сърпоцън Анастаса каханаин, Вароси, Теодоритя йев вортвоцън йев ворк ънт соца гадарецан)

01 XI – Свети Йоан Златоуст (Ховханну Воскеперан хайрабедин)

03 XI – Празник на Всички светии (Аменайн сърпоц хъноиц йев нороц, хайдиц йев анхайдиц)

04 XI – Осма неделя от Светия Кръст (Утерорт гираги ъзгни Сурп Хачи).

05 XI – Св. патриарх Степанос от Рим и загиналите с него свещеници, дякони и народ (Степанос Хрома хайрабедин йев каханаицън саргавакацън жоховъртацън)

06 XI – Св. епископ Агипсим, свещеник Ховсеп, дякон Аитал и свидетелят Платон (Сърпоцън Агипсимя йебискобосин йев Ховсепа каханаин, Аитала саргавакин йев Пхатони въгаин)

08 XI – Светите патриарси Митрофан, Александър, изповедникът Бохос и светите Маркиан и Мардирос (Сърпоц хайрабедацън Метропаноси, Ахегсандроси йев Бохоси хосдованохин, йев сърпоцън Маркианоси йев Мардироси)

10 XI – Архангелов ден - Михаил и Гавраил (Сърпоц Хрешдагабедац Каприел йев Микаел йев аменайн йергнаин зорацън. Сурп Хрещагабедац) Празнуват: Сероп, Керопе, Рафаел, Каприел, Микаел, Йерчаниг, Рафи, Зъварт

12 XI – Свети патриарх Мелитон от Антиохия и св. Мина от Египет, и другият епископ Мелитон, свещеник Пур и дякон Шину (Сърпоцън Мелидоси Андиоки хайрабедин йев Минаса Екибдацвуйн йев ъзмюс Мелидоси ебисгобосин, Пура каханаин йев Шину саргавакин)

15 XI – Свети Гюриас, Самонас, дякон Абиба, Романос, Манук и Хюсик

17 XI – Свети апостоли Андрей и Пилибос (Сърпоц аракелоцън Андреи йев Пилибоси)

21 XI – Въведение на 3-годишната Богородица в храма. Ден на монахините. (Ъндзайумън Сурп Асдвадзадзни, гуйсеру дон).

24 XI – Светите патриарси Николай Чудотворец от Смирна и св. Крикор Чудотворец и епископ Мирон (Сурп Нигохайос йев Крикор Сканчелакорц хайрабедацън йев Мюрона ебисгобосин)

26 XI – Светите девици Юлиана и Василия (Сърпоцън гусанацън Юлиана йев Василво)

27 XI – Ден на ученици на св. Павел - Хугиан, Дарагрос, Пробос, Андроник и Вонесим (Хугианоси каханаин, Дарагроси, Пробоси, Андронигоси, Вонесимийев айлоц ашагердацън Бохоси)

29 XI – Св. патриарх Крема и епископ Баграт от Торомено (Сърпоцън Крема хайрабедин, Пакарада Доромено йебискобосин)

01 XII – Светите апостоли христови и наши първопросветители св. Тадей и св. Вартоломей (Дон Сърпоц аракелоцън йев арачин лусаворчацън мероц Тадеоси йев Бардухимеоси)

03 XII – Епископ св. Генариос, военачалник Мергерий и Агоп (Генориоси ебискобосин, Мергериоси зинаворин йев Хаговпа)

4 XII - Свети Абкар Първосвидетел - първият цар, повярвал в Иисус Христос (Сърпуйн Апкару нахавъга йев и Крисдос антраниг хавадацял такаворин меро)

06 XII – Празник на светите духовници от Египет Бохос, Боха, Макар, Нехус, Таниел и др. (Сърпоц харцън Йегиптацвоц)

08 XII - Светият патриарх Николай Чудотворец (Сурп Нигохайос Сканчелакордзин)

09 XII - Зачатие на Св. Богордица от Св. Анна. Пост. Хъхутюн Сърпо Аннаи.

10 XI - Свети Мина, Ермолина и Кърапос, и доброволно отдалите се на бедност Йоан и Алексиан (Сърпоцън Минаса, Йермокиня, Кърапоси йев гамавор ахкадацън Ховханну йев Ахексианоси)

11 XII – Празник на военачалниците св. Корнелиос и Бохикарбос, и св. Шмавон (Сърпоц Корнелиоси йев Бохикарбоси харюрабедацън, йев Шмавони)

13 XII – Празник на светите Евстратиос, Оксентиос, Йевкинеос, Оврестес, Мардариос (Сърпоцън Евстратиоси, Оксентиоси, Йевкинеоси, Оврестеси йев Мардариоси)

15 XII - Свети Яков Нисибински, отшелникът Маруке и епископ Мелидос (Сърпоцът Хаговпа Мъдзпъна хайрабедин, Марукеи Чъкнаворин йев Мелидоси йебисгобосин)

17 XII – Светите патриарси Игнатий и Аде, и епископ Марута (Сърпоц хайрабедацън Игнатиоси, Аддеи йев Марутаи йебисгобосин)

18 XII – Празник на епископ св. Теопомпа, на свидетеля Теовна и на четиримата им воини (Сърпоцън Теопомпа ебискобосин йев Теовна въгаин, йев чориц зинаворацън соца)

20 XII – Празник на светите девици Индос, Домна и на свещеник Гъхеригос (Сърпоц гусанацън Индоси, Домнаи йев Гхеригоси каханаин)

22 XII – Светите патриарси Парсех и Крикор Нисаци, римският патриарх Сехбестрос и Епрем Асирийски (Арачин ор Сурп Дзънънтян бахоц. Сърпоцън Парсхи хайрабедин, Крикори Нюсацвуйн, Сехпестроси хайрабедин, йев Епреми Асорвуйн)

24 XII - Свети пророк Давид и св. Яков, брат на Божия син Иисус Христос (Сърпоцът Давти маркареин йев Хаговпа деарът йехайпр аракелуйн)

25 XII - Архидякон Стефан (Сърпуйн Степанноси нахавъгаин йев арачин мардиросин)

27 XII - Светите апостоли Петър и Павел (Сърпоцън Бедроси йев Бохоси)

29 XII - Светите чеда на Гръмотевиците, апостол Яков и евангелист Йоан и Заговезни на Рождество Христово. Седмичен пост (Сърпоц Вортвоцън вородман – Хаговпа аракелуйн йев Хованну аведаранчин. Парегантан Сурп Дзънънтян бахоц)

31 XII – Ден първи от Рождественския пост

01 I - Нова година - Гахант

03 I - Св. Василий Велики (Сурп Парсех Хайрабедин)

05 I - Бъдни вечер - Джъракалуйс

06 I - Коледа - Рождество Христово и Богоявление - Дзънунт

07 I - Коледна задушница - Мерелоц

13 I - Преименувание на Господ Иисус Христос - Анванагочутюн

14 I - Ивановден - Дзънунт Сурп Ховханну Гарабедин (Св. Йоан Вестител)

15 I – Епископ св. Петър, св. Власий Севатийски (Свети Влас) и дякон Аписохом (Сърпоцън Бедроси хайрабедин, Власа йебисгобосин йев Аписохома саргавагин)

17 I – Светите отшелници Андон, Дрипон, Барсам и Вонобриос (Сърпоцън Андони, Дрипони, Барсама йев Вонобриоси джъкнаворацън)

19 I – Свети цар Теодос и децата на Ефес

Празници и традиции на Арменската Апостолическа Църква


Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com