BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

Саркис Пицак

10-01-2013
Саркис Пицак

Саркис Пицак е арменски художник, работил в началото на 14 век. Повече от 40 илюстровани ръкописи са негово дело. Баща му е наричан Григор Пицак. Живеели са в Киликия в период, когато епидемиите често са били последвани от войни. Той копирал и илюстрирал ръкописи по искане на цар Левон IV. По всяка вероятност е бил запознат с работата на Торос Рослин. Завършва илюстрациите на Евангелието, в което някои от миниатюрите се усещат повлияни от стила на Рослин.

 

Насладете се на филма "Армения - Живи камъни"!

гледайте видео:
video
 

общество и вяра

Животът на средновековните писачи на ръкописи

Анонимен художник от Сюник

Арменското културно наследство в Крим

Ечмиадзинско Евангелие

Специалност Арменистика в СУ „Св. Климент Охридски”

Рождество Христово в арменската миниатюра

Менк кич йенк

Йес им ануш Хайастани

Торос Рослин

Саркис Пицак

Страница: 12>
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com