BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

Ечмиадзинско Евангелие

07-02-2013
Ечмиадзинско Евангелие

 

Написано през 989 г. от църковния чиновник Хованес Нораянк в Сюник, Ечмиадзинското Евангелие съдържа 233 листа с размери 35 на 28 см. и се съхранява в Матенадаран.  Ръкописът е Евангелие тетри, т.е. Четвероевангелие. В края на ръкописа Хованес Нораянк добавя два листа, които съдържат четири миниатюрни от VI-VII век. Те имат специална художествена стойност и символичен характер по отношение на посланията.  Впечатляваща многоцветност. Личността и характера на героите наподобяват фрески. Ечмиадзинското Евангелието играе важна роля в по-нататъшното развитие на арменската изкуство както в Армения, така и в Киликия.

гледайте видео:
video
 

общество и вяра

Животът на средновековните писачи на ръкописи

Анонимен художник от Сюник

Арменското културно наследство в Крим

Ечмиадзинско Евангелие

Специалност Арменистика в СУ „Св. Климент Охридски”

Рождество Христово в арменската миниатюра

Менк кич йенк

Йес им ануш Хайастани

Торос Рослин

Саркис Пицак

Страница: 12>
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com