BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

КРЪЩЕНЕТА ПРЕЗ 2015 г.

18-12-2015

КРЪЩЕНЕТА ПРЕЗ 2015 г.

 

11150 Кейси ж Пловдив 2.5.2014 Ивайло Карагьозян Виктория Карагьозян 2.5.2015 Храч Мурадян Стойчо Стоев
11151 Алис ж Пловдив 9.5.2014 Таквор Дедеян Мари Дедеян 10.5.2015 Храч Мурадян Артур Андонян
11152 Рафаел м Щутгарт 29.10.2013 Мишел Шишманян Анжела Шамлиян 30.5.2015 Храч Мурадян Карстен Байер
11153 Рафаел м София 12.8.2014 Вартан Саркисян Симона Саркисян 30.5.2015 Храч Мурадян Хованес Дюлгерян
11154 Алисия ж Пловдив 26.6.2014 Александр Хачатрян Нели Хачатрян 26.6.2015 Храч Мурадян Вачаган Хачатрян
11155 Степан м Пловдив 20.4.2014 Крикор Бодучян Деница Бодучян 25.7.2015 Храч Мурадян Едуард Ченгелян
11156 Виктория ж Пловдив 8.4.2014 Онник Чапрашикян Мирослава Чапрашикян 15.8.2015 Храч Мурадян Фотикос Карастратис
11157 Едуард м Пловдив 10.8.2010 Генади Стоевски Кристина Стоевска 15.8.2015 Храч Мурадян Гарегин Вопян
11158 Генади м Пловдив 28.10.1977 Тодор Стоевски Златка Стоевска 15.8.2015 Храч Мурадян Гарегин Вопян
11159 Ава ж Пловдив 16.4.2014 Храч Йегиазарян Елена Маринова 26.8.2015 Храч Мурадян Едуард Хованесян
11160 Давид м Пазарджик 7.8.2012 Хрант Матевосян Христина Матевосян 29.8.2015 Храч Мурадян Меружан Вартанян
11161 Алек м Пловдив 5.8.2011 Сурен Гелгелян Силвия Гелгелян 5.9.2015 Храч Мурадян Арамис Нурикян
11162 Арман м Пловдив 25.5.2015 Сурен Гелгелян Силвия Гелгелян 5.9.2015 Храч Мурадян Арамис Нурикян
11163 Христо м Пловдив 06.03.1015 Христо Тропчев Цветелина Тропчева 6.9.2015 Храч Мурадян Сарко Аджемян
11164 Никол ж Пловдив 06.03.1015 Христо Тропчев Цветелина Тропчева 6.9.2015 Храч Мурадян Сарко Аджемян
11165 Дария ж Пловдив 5.12.2011 Петър Богунски Виолета Стоянова 13.9.2015 Храч Мурадян Сурен Атанесян
11166 Кристоф м София 7.1.2014 Серж Манашян Зани Манашян 19.9.2015 Храч Мурадян Ехиязар Узунян
11167 Артур м Ереван 11.11.1982 Петрос Тоноян Бурастан Варданян 24.9.2015 Храч Мурадян Меружан Вартанян
11168 Инеса ж Ереван 5.4.1986 Петрос Тоноян Бурастан Варданян 24.9.2015 Храч Мурадян Меружан Вартанян
11169 Марк м Пловдив 4.10.2014 Закар Пачаджиян Мария Пачаджиян 4.10.2015 Храч Мурадян Борис Кучков
11170 Валери м Пловдив 30.7.2014 Дилян Генчев Анахид Къзирян 10.10.2015 Храч Мурадян Антон Минчев
11171 Едуард м Пловдив 29.4.2013 Рафи Кеворкян Зорница Соколова 24.10.2015 Храч Мурадян Мариян Стаматов
 

обреди

ВЕНЧАВКИ 2019 Г.

КРЪЩЕНКИ 2019 Г.

КРЪЩЕНЕТА ПРЕЗ 2018 г.

СВАТБИ ПРЕЗ 2018 г.

СВАТБИ ПРЕЗ 2017 г.

КРЪЩЕНЕТА ПРЕЗ 2017 г.

КРЪЩЕНЕТА ПРЕЗ 2016 г.

СВАТБИ ПРЕЗ 2016 г.

КРЪЩЕНЕТА ПРЕЗ 2015 г.

СВАТБИ ПРЕЗ 2015 г.

Страница: 123>
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com