BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

обреди

КРЪЩЕНЕТА ПРЕЗ 2011 Г.

12-10-2010

 

ИМЕ пол място дата рожд баща   дата кръщ свещеник

кръстник

 

акт ражд
Саркис м     Тандилян   30.1.2009 Кеворк Хачерян    
Егор м     Тандилян   30.1.2009 Кеворк Хачерян    
Маргарита ж     Тандилян   30.1.2009 Кеворк Хачерян    
Нъшанухи ж     Тандилян   30.1.2009 Кеворк Хачерян    
Крис м Пловдив 30.4.2008 Ивайло Карагьозян Виктория Карагьозян 02.5.2009 Кеворк Хачерян Стойчо Стоев 0330/07.5.2008
Вахан м Пловдив 21.8.2008 Жирайр Гарабедян Мари Гарабедян 10.5.2009 Кеворк Хачерян Бойко Димитров  
Саркис м Пловдив 30.6.2008 Крикор Кочиян Костадинка Кочиян 12.7.2009 Кеворк Хачерян Армен Кочиян 0297/02.07.2008
Роберт м Торонто 25.1.1973 Франк Кофман Анмари Мойс 10.5.2009 Кеворк Хачерян Вахан Мардиросян 005087/31.1.1973
              Кеворк Хачерян    
Пламена ж Пловдив 27.12.2008 Марин Маринов Кармен Василева 25.7.2009 Кеворк Хачерян Станислав Колев 0877/29.12.2008
Йоана ж Пловдив 09.9.2008 Петър Бунев Макриг Доганян 09.8.2009 Кеворк Хачерян Любомир Димитров 0746/09.9.2008
Ани ж Пловдив 28.7.2008 Карекин Джамагочян Соня Джамагочян 22.8.2009 Кеворк Хачерян Илия Чонев 0603/29.7.2008
Епраксия ж Пловдив 09.12.2002 Ашот Аведисян Лиана Пармахсзян 21.8.2009 Кеворк Хачерян Арсен Бохосян 02-769/11.12.2002
Анжела ж Ереван 01.12.1997 Ашот Аведисян Лиана Пармахсзян 21.8.2009 Кеворк Хачерян Арсен Бохосян 1428/05.12.1997
Виктория ж Пловдив 27.8.2008 Нъшан Дикранян Соня Съкъджиян-Дикр. 23.8.2009 Кеворк Хачерян Георги Маджов 0705/29.8.2008
Жаклин ж Пловдив 09.12.2008 Крикор Катеян Назине Иснеян 30.8.2009 Кеворк Хачерян Владимир Кокарешков 1019/12.12.2008
Гаро м Пловдив 20.10.2008 Арам Гарабедян Манник Гарабедян 12.9.2009 Кеворк Хачерян Арменак Бакърджиян 0876/23.10.2008
Алек м Пловдив 14.10.2008 Храч Ехиязарян Елена Маринова 17.10.2009 Кеворк Хачерян Мъгърдич Калустян 0866/20.10.2008
Храч м Ереван 22.7.1982 Мъхер Ехиязарян Рита Ехиязарян 17.10.2009 Кеворк Хачерян Едуард Ованесян 1442/27.7.1982
Николина ж   29.4.2003 Карен Каспарян Любка Каспарян 06.12.2009 Кеворк Хачерян Гагик Ованесян  
Кристина ж Пловдив 07.4.1978 Шабух Желев Иванка Желева 27.12.2009 Кеворк Хачерян Степан Актерян 557/11.4.1978
Крикор м Пловдив 20.2.2009 Вартан Вартанян Десислава Николова-Вар. 01.5.2010 Кеворк Хачерян Йоханес Крикорян 0020090421/2.6.09
Габриела ж Пловдив 01.6.2009 Гаро Багдасарян Елиза Багдасарян 02.5.2010 Кеворк Хачерян Иво Тинков 0429/01.06.2009
Ани-Беатриз ж Пловдив 02.6.2007 Арам Манукян Даниела Манукян 05.6.2010 Кеворк Хачерян Геворг Теллалян 0584/06.06.2007
Йоанна ж София 06.4.2009 Йонко Йотов Мая Йотова 05.6.2010 Кеворк Хачерян Ахарон Кочиян 090599/21.04.09
Томас м Пловдив 04.6.2009 Белон Манукян Нора Габриелян 05.6.2010 Кеворк Хачерян Калуст Ширинян 0448/09.06.2009
Самуел м Пазарджик 21.7.2009 Макс Кумруян Биляна Табанджова 13.6.2010 Кеворк Хачерян Гаро Кумруян 1198/24.07.2009
Саркис м Пловдив 23.6.2009 Степан Демерджиян Маргарита Демерджиян 04.7.2010 Кеворк Хачерян Мардик Месчиян 0498/23.06.2009
Дикран м Пловдив 30.7.2009 Вартан Хачадурян Ана Хачадурян 31.7.2010 Кеворк Хачерян Веселин Балев 1096/31.7.2009
Самуел м Пловдив 12.2.2008 Саркис Алтунян Алина Алтунян 01.8.2010 Кеворк Хачерян   0152/14.2.2008
Марио м Пловдив 12.4.2002 Гарабед Томасян Йорданка Ръжева 15.8.2010 Кеворк Хачерян Румен Казанджиян 0254/11.11.2002
Лилит ж Пловдив 19.12.2005 Арсен Баяндурян Вероника Баяндурян 15.8.2010 Кеворк Хачерян Иван Киричев Ц-1177/20.12.2005
Томас м Пловдив 25.5.2009 Хазарос Четинян Иванка Четинян 22.8.2010 Кеворк Хачерян Васил Петков 0397/28.05.2009
Ноа ж Пловдив 14.8.2009 Торос Ашикян Радостина Богданова 09.9.2010 Кеворк Хачерян Петър Гургутков 1183/17.08.2009
Мария ж Пловдив 15.9.2006 Таквор Теллалян Петя Теллалян 18.9.2010 Кеворк Хачерян Торос Симонян 05-579/18.09.2006
Лилит ж   04.10.1985   Вагаршак Саакян Джулиета Захарова 07.11.2010 Кеворк Хачерян Самвел Тадевосян 344622/11.10.1985
Рубен м Ереван 17.5.1975   Сурен Азгалдян Хрипсиме Азгалдян 09.5.2010 Кеворк Хачерян Гарегин Гевондян 22.5.1975
Максим м София 06.11.2007   Ивайло Александров Мария Азгалдян 09.5.2010 Кеворк Хачерян Гарегин Гевондян 553/15.11.2007
Луйза ж Пловдив 01.2.2011 Крикор Саркисян Мериан Саркисян 23.7.2011 Кеворк Хачерян Артюн Асчиян 0091/04.02.2011
            30.7.2011 Кеворк Хачерян    
Вая ж София 30.12.2010   Авак Терзиян Даниела Мастравчийска 13.8.2011 Кеворк Хачерян Раду Станеску 0014/11.01.2011
Клер ж София 06.7.2009   Искрен Цветков Анкине Хачерян-Цветкова 14.8.2011 Кеворк Хачерян Саркис Папазян 0283/17.07.2009
Варто м Пловдив 10.8.2010   Асадур Кочиян Севдалина Кочиян 10.9.2011 Кеворк Хачерян Николай Мостров 0547/13.08.2010
Кеворк м Пловдив 23.3.2011   Едмонт Будакян Диана Будакян 02.10.2011 Кеворк Хачерян Генчо Костов 0185/25.03.2011
Виктория ж Пловдив 31.3.2010   Арман Чалгъджиян Мадлен Чалгъджиян 09.10.2011 Кеворк Хачерян Бохос Сарафян 0312/06.04.2010
Давид м Пловдив 02.2.2009   Торос Торосян Стефана Керемедчиева 16.10.2011 Кеворк Хачерян Сурен Атанесян 0113/05.02.2009
Едит ж Пловдив 03.4.2011   Агоп Кюрегян Цеца Кюрегян 20.11.2011 Кеворк Хачерян Мардик Месчиян 0339/04.04.2011

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯТА Е АКТУАЛИЗИРАНА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2011 Г.

Кръщенета през 2010 г.

11-10-2010

 

 

 

име

пол

место-рождение

дата на раждане

баща

майка

дата

свещеник

кръстник

акт раждане

11071

Крикор

м

Пловдив

20.02.2009

Вартан Вартанян

Десислава Николова-Вартанян

01.05.2010

Кеворк Хачерян

Йоханес Крикорян

0020090421/2.6.09

11072

Габриела

ж

Пловдив

01.06.2009

Гаро Багдасарян

Елиза Тутян - Багдасарян

02.05.2010

Кеворк Хачерян

Иво Тинков

0429/01.06.2009

11073

Ани-Беатриз

ж

Пловдив

02.06.2007

Арам Манукян

Даниела Манукян

05.06.2010

Кеворк Хачерян

Геворг Теллалян

0584/06.06.2007

11074

Йоанна

ж

София

06.04.2009

Йонко Йотов

Мая Йотова

05.06.2010

Кеворк Хачерян

Ахарон Кочиян

090599/21.04.09

11075

Томас

м

Пловдив

04.06.2009

Белон Манукян

Нора Габриелян

05.06.2010

Кеворк Хачерян

Калуст Ширинян

0448/09.06.2009

11076

Самуел

м

Пазарджик

21.07.2009

Макс Кумруян

Биляна Табанджова

13.06.2010

Кеворк Хачерян

Гаро Кумруян

1198/24.07.2009

11077

Саркис

м

Пловдив

23.06.2009

Степан Демерджиян

Маргарита Демерджиян

04.07.2010

Кеворк Хачерян

Мардик Месчиян

0498/23.06.2009

11078

Дикран

м

Пловдив

30.07.2009

Вартан Хачадурян

Ана Хачадурян

31.07.2010

Кеворк Хачерян

Веселин Балев

1096/31.7.2009

11079

Самуел

м

Пловдив

12.02.2008

Саркис Алтунян

Алина Алтунян

01.08.2010

Кеворк Хачерян

 

0152/14.2.2008

11080

Марио

м

Пловдив

12.04.2002

Гарабед Томасян

Йорданка Ръжева

15.08.2010

Кеворк Хачерян

Румен Казанджиян

0254/11.11.2002

11081

Лилит

ж

Пловдив

19.12.2005

Арсен Баяндурян

Вероника Баяндурян

15.08.2010

Кеворк Хачерян

Иван Киричев

Ц-1177/20.12.2005

11082

Томас

м

Пловдив

25.05.2009

Хазарос Четинян

Иванка Четинян

22.08.2010

Кеворк Хачерян

Васил Петков

0397/28.05.2009

11083

Ноа

ж

Пловдив

14.08.2009

Торос Ашикян

Радостина Богданова

09.09.2010

Кеворк Хачерян

Петър Гургутков

1183/17.08.2009

11084     

Мария

ж

Пловдив

15.09.2006

Таквор Теллалян

Петя Теллалян

18.09.2010

Кеворк Хачерян

Торос Симонян

 

05-579/18.09.2006

11085

Лилит

ж

 

04.10.1985

Вагаршак Саакян

Джулиета Захарова

07.11.2010

Кеворк Хачерян

Самвел Tадевосян

 

 

Информацията е актуализирана до 30-ти декември 2010 г.

Кръщенета през 2009 г.

30-06-2010
име пол месторождение дата на раждане баща майка дата свещеник кръстник акт раждане
11051 Саркис м     Тандилян   30.01.2009 Кеворк Хачерян    
11052 Егор м     Тандилян   30.01.2009 Кеворк Хачерян    
11053 Маргарита ж     Тандилян   30.01.2009 Кеворк Хачерян    
11054 Нъшанухи ж     Тандилян   30.01.2009 Кеворк Хачерян    
11055 Крис м Пловдив 30.04.2008 Ивайло Карагьозян Виктория Карагьозян 02.05.2009 Кеворк Хачерян Стойчо Стоев 0330/07.5.2008
11056 Вахан м Пловдив 21.08.2008 Жирайр Гарабедян Мари Гарабедян 10.05.2009 Кеворк Хачерян Бойко Димитров  
11057 Саркис м Пловдив 30.06.2008 Крикор Кочиян Костадинка Кочиян 12.07.2009 Кеворк Хачерян Армен Кочиян 0297/02.07.2008
11057А Роберт м Торонто 25.01.1973 Франк Кофман Анмари Мойс 10.05.2009 Кеворк Хачерян Вахан Мардиросян 005087/31.1.1973
11058               Кеворк Хачерян    
11059 Пламена ж Пловдив 27.12.2008 Марин Маринов Кармен Василева 25.07.2009 Кеворк Хачерян Станислав Колев 0877/29.12.2008
11060 Йоана ж Пловдив 09.09.2008 Петър Бунев Макриг Доганян 09.08.2009 Кеворк Хачерян Любомир Димитров 0746/09.9.2008
11061 Ани ж Пловдив 28.07.2008 Карекин Джамагочян Соня Джамагочян 22.08.2009 Кеворк Хачерян Илия Чонев 0603/29.7.2008
11062 Епраксия ж Пловдив 09.12.2002 Ашот Аведисян Лиана Пармахсзян 21.08.2009 Кеворк Хачерян Арсен Бохосян 02-769/11.12.2002
11063 Анжела ж Ереван 01.12.1997 Ашот Аведисян Лиана Пармахсзян 21.08.2009 Кеворк Хачерян Арсен Бохосян 1428/05.12.1997
11064 Виктория ж Пловдив 27.08.2008 Нъшан Дикранян Соня Съкъджиян-Дикр. 23.08.2009 Кеворк Хачерян Георги Маджов 0705/29.8.2008
11065 Жаклин ж Пловдив 09.12.2008 Крикор Катеян Назине Иснеян 30.08.2009 Кеворк Хачерян Владимир Кокарешков 1019/12.12.2008
11066 Гаро м Пловдив 20.10.2008 Арам Гарабедян Манник Гарабедян 12.09.2009 Кеворк Хачерян Арменак Бакърджиян 0876/23.10.2008
11067 Алек м Пловдив 14.10.2008 Храч Ехиязарян Елена Маринова 17.10.2009 Кеворк Хачерян Мъгърдич Калустян 0866/20.10.2008
11068 Храч м Ереван 22.07.1982 Мъхер Ехиязарян Рита Ехиязарян 17.10.2009 Кеворк Хачерян Едуард Ованесян 1442/27.7.1982
11069 Николина ж   29.04.2003 Карен Каспарян Любка Каспарян 06.12.2009 Кеворк Хачерян Гагик Ованесян  
11070 Кристина ж Пловдив 07.04.1978 Шабух Желев Иванка Желева 27.12.2009 Кеворк Хачерян Степан Актерян 557/11.4.1978
Страница: < 123
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com