BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

27-05-2018

Доклад на ЦН при ААПЦ „Сурп Кеворк” гр.Пловдив

 27.05.2018год.

 

       Ваше Благовенство дер Храч Мурадян, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници,

Отимето на цялото ЦН-во при храм „Сурп Кеворк” гр.Пловдив,Ви изказвамнашата благодарност, че и днес отделихте от времето си исприсъствието си уважихтегодишното ни отчетно събрание.

Бих искал от свое име да благодаря на всички членовена настоящото ЦН-во и на делегатите, излъчени от вас за участие в църковно народните събори, завремето, което всеки единот тях според възможностите си отдели, работейки в полза и за интересите на храм „Сурп Кеворк“ Пловдив, както и в интерес на ААПЦ в България.

       Това което успяхме  да свършим през изминалия период в по-голямата си част е видимо и съм сигурен, че всички вие сте го забелязали, сигурен съм че част от вас имат въпроси, на които се надявам да отговоря още в доклада си, но все пак ако съм пропуснал нещо ще имате възможност да зададете въпросите си, а аз с радост ще ви отговоря.

  Няма да спазя поредноста в дейноста ни и ще започна с подготовката и вече започналото изпълнение на съвместнияни проект с Община Пловдив. Този проект беше в основата на програмата, която ви представихме на отчетно-изборното събрание през 2016год. и моето мнение е че, именно с тази програма спечелихме вашето доверие, за което отново искам да ви благодаря.

        Проектъткойто вече е в ход, е разделен на три етапа, които в своята същност представляват:

        Първият етап е, отстраняване на старото, силно амортизирано, централно стълбище към нашия комплекс откъм ул. „4-ти януари“, което стълбище всъщност представлява ул. „Турист“ и е изцяло общинска собственост. На мястото на отстраненото стълбище вече се изгражда ново такова, по функционално, добре осветено, с удобен парапет в помощ на по-възрастните наши сънародници, облицовано с подходящ за екстериора и климатичните условия камък. Тази част от проекта ще бъде директно платена от Община Пловдив, за което искам да изкажа благодарност, както на инж. Тотев така и на целия Общински съвет на гр. Пловдив.

        Вторият етап включва продължението на централното стълбище до билото на Небет тепе. Ще започна с разширяването на вратата от църковния двор към зоната, в която се приготвя курбана за храмовия ни празник, тук искам да отворя една скоба, новата врата ще се заключва по същия начин и по същото време с вратите, които сега обслужват достъпа до двора на църквата ни. След въпросната врата ще се започне изграждането на стълбищна конструкция покрай крепостната стена и достигаща до площадката с древното водохранилище намиращо се над нашия имот, осигурявайки връзка между нашия имот и туристическата зона на Небет тепе. Целия район от източната страна на нашия храм ще бъде основно почистен, терасиран, осветен, обезпечен с видеонаблюдение и облагороден, като цялата зона ще бъде залесена с проектирана растителност, отговаряща на климата и естетическия ефект, който се стремим да постигнем. Цялата църква ще бъде украсена с художествено осветление, като преди това ще се отстрани мазилката от източната стена на църквата, а стария градеж на стените ще бъде третиран със съвременни консервиращи материали, които допълнително да предпазят сградата на църквата от негативното атмосферно влияние. Този втори етап от проекта отново изцяло се финансира от бюджета на община Пловдив, като за реализирането му с договор за дарение и след одобрение от Общинския съвет, по нашата сметка вече е преведена сумата от близо 198.000 лв.

          Третия етап на проекта включва изграждане на дренажна система от източната страна на църквата с цел отвеждане от съответната зона на подпочвените и отточни води. Искрено се надяваме, че изграждането на тази система ще ликвидира многогодишния проблем с влагата вътре в нашия храм, след изграждане на инсталацията в зоната, където се приготвя мадаха ще се положи нова, подходяща подова настилка, основно ще се реконструират огнищата за казаните, ще се създаде кът, който да осигури комфорт на хората, които взимат участие в приготвянето на курбана, основно ще се реконструира и навеса, на който ще се монтира адекватно за извършаната дейност осветление и подходящ водоизточник. Този трети етап ще бъде финансиран с евентуално реализирани икономии от етап две и дофинансиран с наши средства при необходимост.

         Реализацията на тези проекти ще създадат изцяло нов туристически маршрут, който ще улесни достъпа на туристите посещаващи старинен Пловдив, до нашият храм, което ще им позволи да се докоснат, както до арменската култура и традиции така и до уникалната експозиция на нашия музей, именно поради тази причина осъществихме контакт с Аудиогид-София, структура към министерството на културата, които за своя сметка вече преведоха на 23 езика презентация на храма и музейната ни експозиция. Вече е в ход разпространението на рекламния аудиофайл в туроператорски агенции по цял свят. Договорът ни с тях е пред подписване и първоначално ще е със срок от само една година. Той третира основно финансовитевзаимоотношения между нас, като от входа за музея, който сме определили за момента да е 5лв., Аудиогид-София ще задържат 1лв.,от всеки билет който е реализиран с тяхното посредничество. Първоначалните прогнозни проучваня, които сме направили ни дават основание да очакваме значителни приходи за нашата църква от това начинание.

        Междувременно докато подготвяхме доста обемната документация, позволяваща ни да започнем реализирането на тези проекти, успяхме да снемем мазилката от лицевата страна на храма ни, излагайки на показ красивия древен градеж на нашата църква и да облицоваме с подходящ камък по-ново изградената част от общия ансамбъл на храмовата сграда.

Успяхме окончателно да решим над 20 годишния проблем със съсобственика на помещението находящо се на ул.“Райко Даскалов“№20,от което църквата притежаваше ½ идеална част, която всъщност като площ представлява около 11 кв.м. Още през мандат на предишното ръководство е било заведено дело за делба на имота, а по време на предния ни мандат, по така заведеното дело съдът ни осъди да платим разходите по него в размер на 3000лв. и се произнесе, че имота не подлежи на делене. Според определението на съда имота трябваше да бъде изнесен на публична продан, като пазарната оценка на целия имот възлизаше на около 46.000лв., това според нашият екип не беше приемлив варант. Нашата реакция беше завеждането на три последователни съдебни дела срещу съсобственика на имота, което го принуди да потърси извънсъдебно споразумение с нас. След нелеки и доста продължили във времето преговори в сметката на църквата постъпиха около 70.000лв. което е резултат, за който поне аз, не съм мислил че е възможно да бъде постигнат, особено при ситуацията в която бяхме поставени, но с божията помощ това вече е факт.

        С неоценимата помощ на дер Храч Мурадян, беше ремонтиран целия под на нашия храм, разбира се не искам да пропусна да благодаря и на човека спонсорирал изцяло този ремонт, г-н Бедо Доганян, надявам се че новия под ви е харесал, имаме намерение да реновираме и пейките в храма, както и да подменим текстилните настилки в предолтарното пространство на основния олтар, да почистим и възтановим където е необходимо мрамора във всички предолтарни пространства на нашия храм.

         В изминалия период беше довършено започнатото преди години видеонаблюдение в гробищния парк, което в момента с 5 камери 24 часа, записва всичко което се случва в района. С цел да не навлизаме в личното пространство на всеки, който посещава гробищния парк, най-отговорно ви декларирам че записите от камерите биха се прегледали само при възникнал инцидент, който налага преглед на записа и то само в диапазона от време касаещо инцидента.

        Друго което свършихме е подмяна на витрините със стари книги в музея, предполагам че някои от вас вече са ги виждали и се надявам че са ги харесали. В музея има и няколко други промени, както и нови експонати, но ще оставя вие да ги забележите, когато го посетите. Предстои издаването на два луксозни каталога свързани с нашата църква и музей. Единия ще включва в съдържанието си снимки и описания на всички свети мощи които се съхраняват в нашия музей и църква, а другия на всички картини с религиозен характер, които са експонирани отново в църквата и музея.

        Списъкът с това което сме свършили може да продължи още, но аз мисля да спра до тук защото днес дневният ред е малко по-различен от обикновенно, затова преди да дам думата на г-н Рупен Чавушян, за да продължи по него, искам да се обърна към всички вас които сте тук, към всички които не са имали възможноста да бъдат тук днес и към всички, които не са имали желание да бъдат тук с нас, имаме уникалния шанс, в рамките на следващата една година да превърнем нашия комплекс в перлата на старинен Пловдив, да затвърдим нашия храм като  бастион на ААПЦ в България, нека да направим това, всички ние заедно. Време е да загърбим междуличностните си противоречия, да престанем да се делим на родени в България и дошли от Армения, да се делим по всевъзможни други, дори бих казал невъзможни признаци или поради внушена принадлежност към кръгове около определени личности, които най-вероятно са със съмнителни намерения. Нека всеки, който по един или друг начин се чувства засегнат от нещо поради някаква причина, се опита да превъзмогне егото си и да уловим този уникален момент заедно, защото сме малко, за да се делим, но ще сме много силни ако сме заедно. Всички ние сме чада на нашата света църква, нека не го казваме, нека делата ни го показват. Вратата на ЦН-во винаги е била и ще бъде отворена за всички, елате и участвайте според възможностите си в живота на вашатацърква.

       Сега от името на целия екип на настоящото Ц.Н-во, изказвам нашата дълбока благодарност къмвсички тези,които посещаваха редовно неделните служби и празниците в нашия храм.Изказвам благодарностите ни икъм всички малки и големи дарителинахрам „Сурп Кеворк” гр.Пловдив, към всички, които всеки ден и при всякакви условия подържаха храма ни в чист и приветлив вид,към всички,които от години се грижат, за това интериорав нашата църква винаги да е подходящ за всеки един от нашитепразници.

 Искам да изразя благодарноста ни и към нашите саргаваци, към прекрасния хор на нашия храм и най вече към нашия всеотдаен свещенник дер Храч Мурадян за всички негови инициативи и осъществени начинания през изминалия период, а аз знам че те никак не са малко.

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО

 

новини

ИСТОРИЯ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ..., НО КАКВО?!

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на Църковното настоятелство

СЪБИТИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 190 г. ОТ ПОСТРОЯВАНЕТО НА НОВАТА СГРАДА

Страница: 123456>>>
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com