BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

ИСТОРИЯ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ..., НО КАКВО?!

05-04-2019

ИСТОРИЯ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ..., НО КАКВО?!

Скъпи сънародници,

Неотдавна, в периода от 30 октомври до 3 ноември 2009 г., с цел уеднаквяване, обобщаване и подобряване на уставите, по които да се ръководи дейността в Епархиите на Арменската апостолическа света църква (ААСЦ), в Първопрестолния Свети Ечмиадзин се свика Епархийско-представително събрание, в което участваха близо 260 делегати от целия свят - духовници и миряни, представляващи епархиите на ААСЦ. 

На това Събрание, Арменската епархия в България (АЕБ) бе представена от Негово Високопреосвещенство блаженопочившият архиепископ Дирайр Мардикян (по онова време Архиерей на Арменската епархия в Румъния и България) и г-н Ехиязар Узунян. Задачата на участниците бе да се обсъди и изготви Устав, който да служи като основа за всички епархии на Арменската апостолическа света църква. По време на четиридневната среща, след редица дискусии, участниците предлагат и приемат базисен вариант на Устав (Базисен вариант на Устав). Той се предоставя на всички епархии на ААСЦ, като от страна на събранието се указва на ръководните органи на епархиите да изготвят, на основата на този, Устав, който не противоречи на законодателството на съответната държава.

На мнозина е известно, че от 2009 г. е извършена много работа от страна на духовенството в Арменската епархия в България, от Епархийския съвет, делегати и Църковни настоятелства по изготвянето на Устав,  на основата на базисния вариант от Ечмиадзин. В резултат на тези дейности, на 29-30 юни 2013 г. в Пловдив, под ръководството на Н.В.П. Архимандрит Апкар Овагимян - архиерейски наместник на Арменската епархия в България и председателя на Епархийския съвет (ЕС) г-н Рупен Крикорян,  Епархийското делегатско събрание (ЕДС) приема Устав на Арменската епархия в България, който се утвърждава на 10 юни 2014 г. от Н.С. Католикоса на всички арменци Карекин II (Писмо, Устав БГ и Устав АРМ).

Шест месеца преди това, през януари 2014 г., в Епархията ни се провежда избор на нов Епархийски съвет. От писмо, изпратено на 28 април 2017 г. (№30) от новоизбрания председател на ЕС г-н Антраник Шакариян до Негово Светейшество, се информираме за следното: „При започване на работа на новия състав на Епархийския съвет започна  дейност по регистрация на този Устав. При окомплектовката на документацията за внасянето й в Съда се установи, че липсва Протоколът за проведения Събор“. И продължава: „...Така създалата се ситуация и пропуските, допуснати от организацията от предходния състав на ЕС, наложи свикването на нов Църковно-народен събор за обсъждането и утвърждаването на вече подписаният от Ваше Светейшество Устава“ (Писмо).

От горепосоченото писмо научаваме също, че в различни периоди от дейността на ЕС на четири пъти се решава да се свика Църковно-народен събор за приемане на гореспоменатия Устав, но такъв не се провежда поради намесата на архимандрит Исахак Бохосян, Архиерей на Арменската епархия в България?!

Една от истинските причини за провалянето на споменатите събори и най-важната е, че ЕС се опитва да предложи за утвърждаване станалият днес реалност Устав или подобен на него.

Появилите се противоречия в ЕС и създалата се несъгласувана с Католикоса и Архиерея ситуация довеждат до подаването на оставката на четирима от членовете на действащия ЕС – зам.-председателя Рупен Чавушян и членове- Саркис Караджиян, отец Дирайр Хадавян и Агоп Кюрегян. Месеци по-късно те са приети. 

ЕС посещава Св. Престол – 6 -7 март 2018 г.

Със загриженост за окончателното разрешаване на проблема по приемането на Устава и преодоляване на напрежението между ЕС и Архиерея, на 6-7 март 2018 г. в Св. Ечмиадзин се провежда среща между Н.С. Католикоса на всички арменци и ЕС на Арменската епархия в България  в следния състав: г-н Антраник Шакариян – председател на ЕС, г-н Серж Манашян – зам.- председател на ЕС, г-н Михран Карекинян – член на ЕС, Шохиг Симонян - член на ЕС и Ехиязар Узунян (в неизвестно качество). По време на двудневната среща се обсъждат проблемите на Епархията и в резултат се вземат решения, които се ратифицират двустранно с подписи.

С този Протокол представителите на Арменската епархия в България се задължават да изпълнят следното (Протокол БГ  и Протокол АРМ):

  1. От момента на подписване на настоящия документ, в Арменската епархия в България следва до 3 месеца да се проведе в Делегатско събрание, на което да се утвърди измененият устав, на базата на приложения към настоящия документ за Арменската епархия в България насочващ устав, представен през 2013 г. от бившия архиерей на епархията в България Негово Високопреподобие архимандрит (в момента епископ) Абгар Овакимян и заверен на 10 юни 2014 г. от страна на Католикоса на всички арменци Гарегин II, сред което да се представи за регистриране от упълномощения държавен орган.

Цитат от решение 1 от Протокола с дата 07 март 2018 г.

Епархийско делегатско събрание – 19 май 2018 г.

Съгласно споразумението, председателят на ЕС г-н АнтраникШакариян през март и април 2018 г. писмено уведомява (Писмо) делегатите и Църковните настоятелства за подробностите около състоялата се на 6-7 март 2018 г. среща в Първопрестолния Свети Ечмиадзин и им представя екземпляр от заверения на 10 юни 2014 г. от Католикоса на всички арменци Устав (Писмото и Устава). След това на 19 май 2018 г. от името на ЕС той свиква Епархийско делегатско събрание, за да се потвърди гореспоменатият Устав.

Изглежда така, сякаш е очертан пътят на прогреса, каноничността, просперитета и развитието на Арменската епархия в България. И като че ли невъзможното се превръща в реалност. Мнозина от арменските чеда смятат, че ЕС, под председателството на г-н Антраник Шакариян през последните четири години има голямото желание да препотвърди Устава, заверен от Католикоса на всички арменци, но това не се случва поради други причини. 

Но една е истината, основана на някакво убеждение или вяра, а друга истина е тази, която се базира на реалните факти.

На 19 май 2018 г. в Арменския дом в София пристигат почти всички делегати и духовници. Като представител на  Първопрестолния Свети Ечмиадзин в събранието участва и в Н.В.П. Епископ Маргос Хованесян, Архиерей на Арменската епархия в Украйна. Предполага се, че срещата ще се проведе в съответствие със споразумението, постигнато в Светия Престол, но ЕС и неговите поддръжници гласуват и приемат друг Устав, който изобщо не съответства на този, който е предоставен на делегатите и одобрен от страна на Католикоса Карекин II.

Виждайки, че се нарушава споразумението, постигнато в Светия Престол и че по време на събранието се приемат противоканонични и анти-църковни уставни членове, присъстващите на събранието духовници, начело с Н.В.П. Епископ Маргос Хованесян изразяват недоволството и неудовлетвореността си пред участниците. Впоследствие, разбирайки, че вече не е възможно да върнат събранието в полето на каноничността и да се намерят законни решения, духовниците напускат събранието.

Дори това отношение на отците не възпира участниците в събранието да осъществят отколешните си замисли и планове. Едно от изискванията на духовниците, напуснали събранието, е Уставът, който ще приемат делегатите, да бъде одобрен от страна на Духовния център и едва тогава да се предложи за утвърждаване от упълномощените държавни органи.

Убедени, че Светият Престол в Ечмиадзин няма да потвърди такъв антицърковен, противоканоничен и нарушаващ правата на свещениците устав, повечето от делегатите решават новият Устав първо да бъде прокаран в съда и след това да се представи за сведение на Първопрестолния  Ечмиадзин (Писмо и Устав).

Става това, което първоначално е планирано от някои хора.

Съдебна регистрация на Устав на ААПСЦБ- 26 юни 2018 г. 

Следвайки този свой безпрецедентен и неприемлив начин на действие, ЕС, без да получи благословията и одобрението на Всеарменския патриарх, на 11 юни 2018 г. представя този Устав за утвърждаване от Централния съд в София (Заявление). За късо време – на 26 юни 2018 г., ЕС получава съдебното решение за регистриране на Устава (решение на Софийски градски съд   и Устав).

За да се спре официалната съдебна регистрация и съвместно да се реши проблема с неспазването на споразумението от 07 март 2018 г., от страна на Светия Престол в различни периоди се изпращат три писма на ЕС - на 17.06.2018 г./№ 954 (Писмо), на 10.08.2018 г./№ 1074  (Писмо), на 30.09. 2018 г./№ 1331 (Писмо), но както свидетелстват фактите, всички наставления и препоръки са пренебрегнати от страна на ЕС. 

Предоставяме ви Протокола от 19 май 2018 г., внесен в СГС за регистрация на Устава, който се състои само от 4 страници и в него не е посочен боря на гласувалите по всяка отделна уставна точка (Протокол).

ЕС уведомява Арменските църковни настоятелства за Съдебната регистрация на Устав на ААПСЦБ - 11 октомври 2018 г. 

Верни на предпочитания път да поляризират и поставят в изолация миряните,след близо четири месеца - на 11 октомври 2018 г., ЕС изпраща новият Устав до Църковните настоятелства в Българияза прилагане, като подчертава, че “В основата на неговото разглеждане, приемане и утвърждаване стои инициативата на Върховния Партиарх и Католикос на всички арменци Карекин II” (цитат от писмо на ЕС с изх. N 177/ 11.10.2018).  (Писмо).

ЕС посещава Св. Престол – 28 октомври 2018 г.

За да оправдае своята позиция и поведение, при срещата в Светия Престол на делегацията на Арменската епархия в България с Негово Светейшество Карекин II на 28 октомври 2018 г. обяснява, че поради липса на познания по арменски език, на 7 март 2018 г. не са разбрали какви задължения са поели и под какъв протокол са положили подписите си.

И един от аргументите е проектът за промени в Закона за вероизповеданията. При проучването на проекта (Писмо , предложение 1, предложение 2) става ясно че одобреният от парламента на Република България документ не е пречка и причина за отклоняване от договореността с Духовния център и основание за приемане на устав, нарушаващ правата на духовенството.

Епархийско делегатско събрание – 24 ноември 2018 г.

Въпреки че ЕС не реализира точка 1 от подписаните на 6-7 март договорености, се ангажира с изпълнението на останалата част от поетите отговорности (Протокол) - да организира избори за нов Епархийски съвет и нов Архиерей на епархията. По тази причина на 24 ноември 2018 г. се свиква ЕДС и се изпраща писмо до Върховния патриарх да изпрати трима кандидати за Архиерей в България.

На 10 ноември 2018 г. във Велико Търново се провежда разширено заседание на ЕС, на което присъстват четирима свещеници от Арменската епархия в България и председателстващият събранието епископ Датев Агопян, който на 5 ноември 2018 г. с решение (Решението) на Негово Светейшество е определен за Пълномощен представител на Католикоса на всички арменци за Арменската епархия в България.

На това събрание е постигнато споразумение между духовните отци и ЕС за сформиране на 9-членна комисия, която да се занимава с уреждането на проблемите, свързани с устава. След това духовенството, начело с Н.В. епископ Датев се обръща към ЕС за отлагане на избора на нов ЕС, след като все още не са намерили решение за проблемите с Устава.

Във връзка с избора на нов ЕС и нов Архиерей, както и за да се предотврати Епархийско делегатско събрание, насрочено за 24 ноември 2018 г. с такъв дневен ред, Светият Престол в Ечмиадзин изпраща писмо (Писмо БГ и Писмо АРМ) до ЕС, в което Негово Светейшество настоява за връщане към поетите по време на срещата от 07 март 2018 г. в Първопрестолния Ечмиадзин ангажименти и да не се провежда ЕДС на 24 ноември 2018 г., докато сформираната деветчленна комисия не разреши съществуващите проблеми.

Въпреки това, както свидетелстват фактите, ЕС и този път игнорира призива на Върховния Патриарх, и обръщението на духовниците, участвали в заседанието във Велико Търново и провежда избор за нов Епархийски съвет. 

ЕС не осъществява и взетото във Велико Търново решение за създаване на уставна комисия за коригиране на съществуващите уставни проблеми в епархията.

Основавайки се на фактите, че не се изпълняват и се пренебрегват всички наставления и препоръки на Духовния център, както и че се отхвърлят всички опити за съвместно решаване на съществуващите проблеми, Светият Престол в Ечмиадзин излиза с решение, обявявайки Епархийските делегатски събрания, проведени на 9 май 2018 г. и 24 ноември 2018 г. са незаконни (нелегитимни) (Писмо БГ и Писмо АРМ).

Историята е с продължение, но какво ще е то и в чий интерес– зависи от нас. 

С продължение...

П.С.  

Който желае да разгледа подробно разликата между текстовете на устава приет 2013 г. и тези на приетия устав на 19 май 2018 г.  може да види сравнителния текст.

 

Н.Б. отец Храч Мурадян, 

духовен пастир на пловдивския арменски храм „Сурп Кеворк“

 

 

 

новини

ИСТОРИЯ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ..., НО КАКВО?!

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на Църковното настоятелство

СЪБИТИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 190 г. ОТ ПОСТРОЯВАНЕТО НА НОВАТА СГРАДА

Страница: 123456>>>
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com