BG  |  EN  
начало  |  новини  |  общество и вяра  |  обреди  |  история  |  контакти  |  Достойни личности  |  настоятелство  |  Имоти  |  скръбна вест

30-10-2019

До председателя на Епархийския съвет

 на Арменската епархия в България 

г-н Антраник Шакариян 

 

г-н   Антраник Шакариян

 

Независимо от всички положени от Нас усилия и отправени призиви да се върнете в каноничното поле и да се възстанови нарушения нормален живот на Арменската епархия на България, Вие продължавате да стоите на все същата антицърковна позиция и категорично продължавате да бъдете на пътя на самоотдалечаването от Майката църква.

С това отворено писмо специално исках да се обърна към Вашите изявления по време на пресконференцията, дадена на 17 октомври и до съдържанието на адресираното до Негово Светейшество писмо, в което звучат някои неоснователни и недоказани обвинения. Макар че многократно сме се обръщали вече към тези обвинения, отново ще се върнем към тях, за да може нашите вярващи чеда да чуят истината и да си направят верните изводи. 

Вие сочите, че Ние не сме посетили всички енории и градове, а само няколко от тях. Нека да припомним, че освен Архиерейски наместник на Арменската епархия в България, Ние сме и Архиерей на Арменската епархия в Румъния, Патриаршески представител на осем страни в Източна Европа, отговорник за Европейския клон на Световното младежко обединение към Арменската църква, отговорник за епископските събрания в Европа. И при цялата тази натовареност, съобразно своите възможности, до днес сме посетили ред общности в България, участвали сме в редица религиозни и културни прояви, в това число във Варна, Русе, Пловдив, София, Велико Търново и други градове. И занапред ще продължим Нашите постирски посещения сред по-големите и по-малките арменски общности в България.  

Вие отбелязвате, че Ние сеем разделение и омраза между членовете на Епархийския съвет и енориашите. Никога и пак - никога! Ние винаги проповядваме Евангелието на Господната любов, но същевременно гласно повдигаме наличните проблеми и се борим в името на истината. В Нашите изявления Ние винаги сме обяснявали каква е мисията на Арменската Апостолическа Света Църква в живота на нейния народ, огромната роля, която тя играе и сме подчертавали, че няма да позволим на никого да дискредитира и лишава от авторитета й нашата Църква-Майка. Докато Вие дестабилизирате положението на Арменската епархия на България с Вашите антицърковни и антиканонични стъпки, опитвате се да създадете нова църква, с нова визия, нови правила и нови насоки, които противоречат и нямат нищо общо с вековната традиция и канони на Арменската църква.

Вие отбелязвате, че Ние сме причина за създаването на криза по отношение на въпроса с осигуряването на свещенослужители за Арменската епархия в България, че не сме предприели необходимите стъпки за задоволяване на духовните нужди на арменската общност във Варна. Нека да посочим, че това положение се създаде след избирането Ви за председател на ЕС. През този период по различни причини от епархията бяха прогонени и оставиха наполовина своето служене доста духовници - архимандрит Исахак Бохосян, отец Бартухимеос Агопян, отец Храчя Гьозалян, отец Нъждех Кешишян. Понастоящем същата опасност грози и отец Бохос Микаелян. Виждайки всичко това, служещите арменски духовници от България всъщност не желаят да  продължават своята дейност в Арменската тема в страната. Ще кажем нещо повече. Вие сте се обърнал с искане към Негово Светейшество за определянето на нов свещеник за Варна.  Той Ви е отговорил с писмо под номер 1897 от 30 октомври. 

Цитираме част от това писмо: “...С недоумение се обръщаме към Вашата молба за осигуряване на нов свещеник за арменската общност във Варна, особено когато служенето на отец Нждех Кешишян в същата тази общност бе преустановено именно от страна на този Епархийски съвет, след като не бе удължено правото му на пребиваване в страната и създаването на други изкуствени бариери. Както и да е, отец Нждех Кешишян бе призован на друга служба под ръководството на Негово Светейшество. 

      Въпреки това Светият Престол е готов да призове за нова духовна служба в Арменската епархия в България нов свещенослужител. Затова е необходимо да се представи заявление на Негово Високопреосвещенство епископ Татев Агопян - архиерейски наместник на  Арменската епархия на България, с чието посредничество Негово Светейшество ще назначи нов свещеник”.

Тази процедура всъщност е налице и в приетия от Вас устав, но неизвестно защо Вие пренебрегвате това и давайки си извънредни правомощия се обръщате към духовния център за нов свещеник или свещеници. 

Ето какво пише във въпросния устав:

         19.3 От името на Епархията Архиереят поддържа всички отношения с Всеарменския Католикос.

           Но със съжаление трябва да посочим, че до днес не сме получили никакво заявление - нито устно, нито писмено, от Ваша страна и от страна Църковното настоятелство във Варна за нов свещенослужител. 

Вие подчертавате, че Ние не приемаме легитимността на Епархийския съвет. Да, новият устав на Арменската епархия в България освен че е антиканоничен и антицърковен, не е законен и е приет, нарушавайки устава от 1951 г. (член 17). Следователно приетият с подобни нарушения нов устав не може да се приеме за законосъобразен от Наша страна. Незаконно е също и всяко решение на всяко едно събрание, свикано на базата на принципите в този нов устав. Но, независимо от всичко това, Ние уважаваме решението на Българския съд.

В тази връзка са налице множество писма, изпратени до Епархийския съвет, от които специално ще споменем официалното писмо под номер 546 от 5 април 2019 г. на Негово Светейшество и на Комисията по устава към Светия престол. В него ясно се казва, че ЕС е нелегитимен, не е законен и сами по себе си решенията му не могат да бъдат също законни.

Вие отбелязвате, че Ние създаваме пречки за строителните дейности на новата църква в София. Смятаме, че меко казано подобни обвинения към всеки посветил се на Арменската църква духовник са неоснователни. Нещо повече, строителството на новата църква в София е започнало преди близо две десетилетия и слава на Бога, благодарение на последователните усилия на Църковното настоятелство постепенно се приближават към своя завършек, но за забавянето или за прекъсването на работата не търсете нови виновници, а като Епархийски съвет проучете целия работен процес за последните 20 години и ако откриете виновни, опитайте се по правов път да оправите проблемите. Убеден съм, че ще откриете виновни!

Да отбележим също, че преди назначаването ни от страна на Негово Светейшество за Архиерейски наместник на Арменската епархия в България до днес не сме получили от Ваша страна покана за участие  в нито едно от събранията на Епархийския съвет, не сте създали повод всъщност за запознаването ни отблизо с останалите членове на ЕС и с други отговорни лица. Дори не сметнахте за чест да ни поздравите по повод това назначение, камо ли да говорим за други подробности при моето посещение във Варна. Всичко това е вече достатъчно свидетелство за Вашето отношение. 

Независимо от тези незаконности, създадени изкуствени трудности и необосновани заявления, Ние не се уморяваме отново и отново да апелираме за връщането Ви към каноничното пространство, тъй като само по каноничен път ще допринесете за просперитета и укрепването на Арменската църква, на Арменската епархия в България и на нашите вярващи чеда. 

Вие сочите, че Ние не сме предприели стъпки да говорим, да се срещнем и да коригираме противоречивите точки в устава. Казвате, че не сте в течение с кои точно точки не е съгласен Светият престол. Трябва да отговорим, че сте получил от Първопрестолния Свети Ечмиадзин множество съответни писания, в които ясно се казва, че трябва да приемете и да останете верен на устава от 2014 г., което сте обещали да направите пред Негово Светейшество и Уставната комисия на 7 март 2018 г. Всъщност налице е писмен протокол за това обещание, подписан и от Ваша страна. Но Вие, игнорирайки Светия престол и Комисията по устава и нарушавайки думата си, приехте изработен от Ваша страна устав (не се опитвайте да се оправдавате, обяснявайки, че това решение е взето с мнозинство от гласовете, докато вие - далите обещание на Върховния патриарх, сте гласували обратното).

Вие всъщност не реализирахте решението, прието на разширеното заседание на Епархийския съвет през ноември 2018 г. във Велико Търново, с което трябваше да се създаде комисия за устава, която да редактира и поправи противоцърковните и антиканонични точки в новия устав. Нещо повече, и до момента с Вас лично са се срещнали или са разговаряли по телефона ръководителят на канцеларията на Светия престол Негово Високопреосвещенство  епископ Аршак Хачатрян, Негово Високопреосвещенство  архиепископ Микаел Аджапахян - архиерей на Ширакската епархия, духовният водач на епархията в Арагадзон Негово Високопреосвещенство Мъкъртич Прошян, Архиереят на Руската и Новонахичеванската епархии Негово Високопреосвещенство  Езрас Нерсисян, Архиереят на епархията в Украйна Негово Високопреосвещенствоепископ Маркос Ховханнисян, Негово Високопреосвещенство архиепископ Сион Адамян - духовен водач на Армавирската епархия в Армения. Но Вие не си направихте заключения и отказахте да се върнете в полето на канона. 

С писмо под номер 1229 от 1 октомври 2019 г. Първопрестолният Свети Ечмиадзин още веднъж Ви препоръча да уважавате каноничния ред на Църквата ни, да разрешите епархийските проблеми на епархията ни в България с Архиерейския наместник, т.е. заедно с Нас. Но Вие не отговаряте дори на Нашите телефонни позвънявания и на съобщенията ни, да не говорим за останалите без отговор многобройни писма.

В резултат се получава така, че съобразно Вашата логика, Първопрестолният Свети Ечмиадзин и Негово Светейшество, Комисията по устава на Светия престол, Епископският съвет на Арменската църква, Архиереят на арменската епархия в Румъния и местоблюстител на Арменската  епархия в България, духовният състав в България и чувствителното мнозинство от вярващите в епархията, грешат, не признават светите канони, закони и традиции на Нашата църква, но Вие с още неколцина ваши привърженици сте по-мъдри и сте запознати с многовековната история на Арменската църква, с традициите й. Смятаме, че това меко казано е неприемливо и осъдително. 

Да, знаейки повечето от Вас, аз съм запознат как през годините сте били отдадени на нашата Църква-майка, има дори хора, които са служили и са се посветили безрезервно на изграждането и на просперитета на църквата, но няма авторитет или пълна отдаденост в съзнателния живот, която може да даде някаква привилегия или право на някой човек да създава нова църква с нови правила и ново мислене в нашата вековна църковна история.

И като последно предупреждение, официално Ви информираме, че Вашият противоцърковен, антихристиянски и противоканоничен курс е осъдителен, за което сме Ви предупреждавали в почти всички Наши писма и сме Ви уведомявали устно. И ако Вие предпочитате и продължавате да стоите на пътя на самоотдалечаване от Арменската Апостолическа Света Църква, аз като високопоставен духовник на Арменската църква и в качеството си на Архиерейски наместник на Арменската епархия в България, с дадената ми духовна власт и за да запазя духовния живот на Епархията в каноничното русло, ще бъда принуден да ви отлъча като чедо на Арменската Апостолическа Света Църква и да Ви анатемосам. И съобразно това ще информирам за станалото Синода на Българската православна църква и висшестоящите ръководни органи на държавната власт в Република България.

Като духовно отговорен пред Бог за повереното ми паство, аз не мога да жертвам 99 агнета, останали в планината, заради едно изгубено, при условие, че в продължение на година и половина, оставяйки 99 агнета без грижа, посветих цялата си сила за присъединяването на едно заблудено агне към останалите 99.

Ще кажем нещо повече, в името на добруването и просперитета на Арменската епархия в България, Ние сме готови да жертваме Нашата личност, готови сме също да си представим оставката, но не сме сигурни, че Вие и Епархийският съвет имате толкова смелост и сте готови да подадете своята оставка,  защото преследвате не интересите и целите на общността, а единствено своите лични. 

Молим се на Бог, за да запази Господ в своята благодат Нашите вярващи чеда, да укрепи Арменската и Българската църкви, двата ни приятелски народа и държави и да ни пази и съхранява в любов и мир.

 

С молитва и благосов

 

 

Епископ Татев Акопян 

Архиерей на Арменската епархия в Румъния и

 Архиерейски наместник на Арменската епархия в България

 

get pdf
 

новини

ИСТОРИЯ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ..., НО КАКВО?!

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ на Църковното настоятелство

СЪБИТИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 190 г. ОТ ПОСТРОЯВАНЕТО НА НОВАТА СГРАДА

Страница: 123456>>>
Арменски Апостолически Храм "Сурп Кеворк" 4000 гр. Пловдив, БЪЛГАРИЯ ул. "Турист" № 2 тел.032/ 632 804, факс: 032/ 634 872 ел. поща: info@surpkevork.com